استخدام دکتر دامپزشک در واحدهای داروخانه، پخش دارو، مرغ مادر و بسته بندی در استان سمنان