24- 21 آذر ماه سال 92 چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی،نهاده ها،آبیاری آبرسانی، دام ،طیور،شیلات،آبزیان ودامپزشکی اهواز