لیست کتب دامپزشکی فارسی

لیست کتب دامپزشکی فارسی در معرفی کتابهای دامپزشکی

لیست کتب دامپزشکی فارسی :

قيمت / تومان نويسنده عنوان كتاب سال انتشار رديف 3000 دكتر جلالي آسيب شناسي اختصاصي دامپزشكي جلد1 85 1 3000 دكتر جلالي آسيب شناسي اختصاصي دامپزشكي جلد2 85 2 4500 سوهاني – خيرخواه پرورش وبيماريهاي …

لیست کتب دامپزشکی فارسی

تاریخ انتشار : | شماره مطلب : 2413

قیمت / تومان نویسنده عنوان کتاب سال انتشار ردیف
۳۰۰۰ دکتر جلالی آسیب شناسی اختصاصی دامپزشکی جلد۱ ۸۵ ۱
۳۰۰۰ دکتر جلالی آسیب شناسی اختصاصی دامپزشکی جلد۲ ۸۵ ۲
۴۵۰۰ سوهانی – خیرخواه پرورش وبیماریهای بوقلمون ۸۵ ۳
۴۵۰۰ دکتر حصازی آنفلوانزای پرندگان ۸۶ ۴
۲۵۰۰ کریم زاده تغذیه کاربردی گاوشیری ۸۴ ۵
۱۴۰۰ کمیلیان بیماریهای خرگوش ۸۶ ۶
۱۳۵۰۰ راهنمای جامع دامپزشکی و دامپروری ۷
۱۲۰۰۰ دکتر محسن عباسی ۸۵ بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی (با ارتباطات کلینیکی) ۸
۱۰۰۰ دکتر یدالله اسدپور اصول پرورش اردک ۸۵ ۹
۴۵۰۰ دکتر حسن واحدی پرورش وبیماریهای شتر مرغ ( وشتر مرغ سانان ) ۸۵ ۱۰
۱۸۵۰ دکتر مهدی مرجانی راهنمای بهداشت نگهداری وتربیت گربه ۸۴ ۱۱
۷۰۰ عسگرزیناالی راهنمای نگهداری سنجاب ۸۶ ۱۲
۳۵۰۰ رسول روح الامین راهنمای نگهداری وتربیت سگ ۸۶ ۱۳
۱۰۰۰ دکتر فاطمی سوالات تستی وتشریحی فارماکولوژی دامپزشکی همراه جواب ۸۴ ۱۴
۶۰۰۰ دکتر فاطمی فارماکولوژی جامع دامپزشکی ۸۴ ۱۵
۵۲۰۰ دکتر غفوری مدیریت پرورش شر مرغ ۸۴ ۱۶
۱۲۰۰ دکتر کاظم عرب مروری بر نگهداری جیوانات خانگی ۸۴ ۱۷
۱۵۰۰ دکتر کاظم عبدی راهنمای عملی انگل شناسی برای دامپزشکان ۸۴ ۱۸
۳۰۰۰ دکتر عزت پور پرورش گوسفند۸۲ ۱۹
۱۸۰۰ دکترخداکرم تفتی کالبدگشایی وآسیب شناسی تشخیصی دامپزشکی ۸۳ ۲۰
۳۰۰۰ دکترالکسان آواک بیماریهای طیوروپرندگان زینتی۸۴ ۲۱
۱۵۰۰ دکتر کاظم عبدی ۱۰۰۰سابت برتر دامپزشکی .کشاورزی .جانورشناسی۸۲ ۲۲
۱۸۰۰ مجتبی سید موسوی راهنمای کامل مراقبت از اسب وپونی۸۲ ۲۳
۱۵۰۰ دکتر هرمز حمیدیه اصول علمی وعملی پرورش جوجه شتر مرغ۸۳ ۲۴
۱۵۰۰ دکتر مصلی نژاد اصول مایع درمانی در دامپزشکی۸۴ ۲۵
۷۰۰ دکتر مصطفوی تب دره ریفت ( بیماری خطر ناک مشترک انسان ودام )۸۲ ۲۶
۴۰۰۰ دکتر فضائلی نژاد بهداشت دام وطیور۸۴ ۲۷
۱۷۰۰ دکتر احسان مقدس پرورش وبیماریهای کبوتر۸۴ ۲۸
۱۱۰۰ دکتر دهفانی زاده تولید مثل شتر۸۲ ۲۹
۲۵۰۰ فرهاد فرودی دامپروری عمومی۸۴ ۳۰
۱۸۵۰ دکتر مهدی مرجانی راهنمای بهداشت نگهداری وتربیت سگ۸۴ ۳۱
۱۸۰۰ دکتر عزت پور پرورش گوسفند وبز بومی ایران۸۲ ۳۲
۶۰۰۰ دکتر افشارپاد اپیدمیولوژی و تحقیقات در دامپزشکی۸۰ ۳۳
۲۲۰۰ دکتر عبدی بیماریهای شترمرغ و شترمرغ سانان۸۰ ۳۴
۱۰۰۰ دکتر جعفرزاده راهنمای تربیت گونه های حیوانات۸۰ ۳۵
۷۰۰ دکتر مسعودی پور حیوانت به عنوان کالا۷۹ ۳۶
۲۰۰۰ دکتر مزینی انتقال جنین در گاوهای شیری۸۰ ۳۷
۳۷۰ دکتر مسعودی پور حقوق حیوانات۷۹ ۳۸
۱۵۰۰ دکتر سالمی قارچ شناسی در دامپزشکی۷۸ ۳۹
قیمت / تومان نویسنده عنوان کتاب سال انتشار ردیف
۱۶۵۰ دکتر وجگانی کنترل ورم در گله های شیری۷۹ ۴۰
۷۰۰ دکترمرادی اختلالات پستان در نشخوار کنندگان۷۸ ۴۱
۲۸۰۰ اصول پرورش مرغ مادر ۴۲
۱۵۰۰ وجگانی باروری و مامایی در مادیان۷۸ ۴۳
۱۰۰۰ حاج صادق عوامل محرک رشد در دام وطیور۷۸ ۴۴
۱۰۰۰ سازمان آئین نامه سازمان دامپزشکی۷۸ ۴۵
۱۵۰۰ بازرگانی بیماری یون۷۹ ۴۶
۱۲۰۰ رزمگیری بیماریهای اردک ۴۷
۱۲۰۰ وجگانی ناباروری تغذیه ای ومتابولیک در گاو۷۸ ۴۸
۱۲۰۰ محبعلی بیماریهای تک یاخته مشترک بین انسان ودام۷۷ ۴۹
۸۰۰ آرشامی آناتومی وتشریح نشخوارکنندگان۷۶ ۵۰
۷۰۰ ضمیری فیزیولوژی گوارش در نشخوارکنندگان۷۶ ۵۱
۷۰۰ محمودی روشها وتکنیکهای نوین آزمایشگاهی۷۷ ۵۲
۴۵۰۰ سوهانی مدیریت پرورش بوقلمون۸۶ ۵۳
۱۰۰۰ لطفی زاده بیماریهای شایع تولید مثل در سگ و گربه۸۶ ۵۴
۱۲۰۰ لطفی زاده داروشناسی کاربردی و تجویز دارو در سگ وگربه۸۶ ۵۵
۱۰۰۰ جعفرزاده کبوتر وکبوتر بازی در ایران۸۶ ۵۶
۷۰۰ لطفی زاده مروری بر بیماریهای شایع تولید مثل در گاو۸۶ ۵۷
۹۰۰ دکتر اوحدی نیا پرورش و بیماریهای گوساله ۵۸
۹۰۰ دکتر اوحدی نیا ایمنی زیستی وسالم سازی مرغداریها۸۱ ۵۹
۶۰۰ دکتر اوحدی نیا بیماری آسیت ۶۰
۷۰۰ دکتر اوحدی نیا بیماری آنسفالومیلیت مرغی ۶۱
۸۰۰ دکتر اوحدی نیا بیماری کوکسیدیوز طیور ۶۲
۵۰۰ دکتر اوحدی نیا بیماری لوکوز طیور ۶۳
۶۰۰ دکتراوحدی نیا یماری مارک ۶۴
۱۲۰۰ دکتر اوحدی نیا بیماری تغذیه ای طیور ۶۵
۶۰۰ دکتر اوحدی نیا بیماری قارچی طیور ۶۶
۷۰۰ دکتر اوحدی نیا پرورش وبیماریهای بلدرچین ۶۷
۱۰۰۰ دکت اوحدی نیا راهنمای عملی پرورش وبیماریهای شترمرغ ۶۸
۷۰۰ دکتر اوحدی نیا عفونتهای رئوویروسی طیور ۶۹
۷۰۰ دکتر اوحدی نیا کم خونی عفونی وسندرم کم خونی خونریزی دهنده مرغ ۷۰
۵۰۰ دکتر اوحدی نیا کنترل بهداشتی مایکوپلاسموز وکلی باسیلوز طیور ۷۱
۷۰۰ دکتر اوحدی نیا واروا بیماری انگلی زنبوران عسل ۷۲
۷۰۰۰ دکتر اوحدی نیا طب مقایسه ای مشترک بین انسان ودام۸۵ ۷۳
۲۲۰۰ دکتر اوحدی نیا کنترل بیماریهای مادران گوشتی ومرغان تخمگذار ۷۴
۱۰۰۰ دکتر اوحدی نیا اصول بهداشت وپرورش بوقلمون۸۵ ۷۵
۲۵۰۰ دکتر اوحدی نیا راهنمای جامع آموزش وپیشگیری از بیماری ایدز ۷۶
۱۵۰۰ دکتر اوحدی نیا اصول کالبدگشایی طیور۸۲ ۷۷
۴۰۰ دکتر اوحدی ینا بیماری گامبورو ۷۸
۵۰۰ دکتر اوحدی ینا بیماری نیوکاسل ۷۹
۳۰۰۰ دکتر اوحدی ینا راهنمای جامع پرورش و بیماریهای سگ وگربه ۸۲
۷۰۰ دکتر اوحدی ینا سالمونلوز طیور ۸۳
۹۰۰ دکتر اوحدی ینا جوجه کشی بهداشتی و بیماری جوجه های جوان ۸۴
۳۲۰۰ معرفی نژادهای گاو ( شیری گوشتی و… ۸۵
قیمت / تومان نویسنده عنوان کتاب سال انتشار ردیف
۱۵۰۰ دکتر اوحدی ینا مدیریت کنترل بهداشتی بیماریهای طیور ۸۶
۲۰۰۰ دکتر اوحدی ینا راهنمای تغذیه علمی کاربردی طیور ۸۷
۱۰۰۰ شربتی الفبای پرورش مرغ تخمگذار۷۹ ۸۸
۱۹۰۰ راد بیماریهای مشترک انسان ودام ۸۹
۷۰۰ لطفی زاده دانستنیهای هاری (برای صاحبان سگ و گربه )۸۶ ۹۰

۶۰۰۰ قمریان داروهای دامپزشکی و نهادهای تغذیه ای – جدید ۱۳۹
۳۸۰۰ سیمانی بیماری هاری ۱۴۰
۱۲۰۰ افست Veterinary DRUGS 141
۲۵۰۰ محمدزاده بیماریهای گاو با اطلس رنگی ۱۴۲
۱۰۰۰۰ کانیکام فیزیولوژی دامپزشکی ۱۴۳
۱۲۰۰۰ آرتور مامایی دامپزشکی ۱۴۴
۱۰۰۰ احمدی نژاد راهنمای بیماریهای اسب – جلد۱ تنفسی ۱۴۵
۹۵۰ احمدی نژاد راهنمای بیماریهای اسب – جلد۲ تناسلی ۱۴۶
۷۵۰ احمدی نژاد راهنمای بیماریهای اسب – جلد۳ قلبی عروقی ۱۴۷
۳۲۰۰ فقیهی مبانی فارماکولوژی دامپزشکی جلد۱ ۱۴۸
۳۲۰۰ فقیهی مبانی فارماکولوژی دامپزشکی جلد۲ ۱۴۹
۱۲۰۰ فقیهی مبانی فارماکولوژی دامپزشکی جلد۳ ۱۵۰
۷۰۰ بهره مند (ESPانگلیسی دامپروری( ۱۵۱
۱۶۰۰ معماریان پرواربندی گاو و گاومیش ۱۵۲
۲۱۰۰ موسوی ایمنی شناسی ۱۵۳
۱۶۰۰ برومند پرورش گاومیش ۱۵۴
۳۲۰۰ بزرگمهری بهداشت و مدیریت طیور ۱۵۵
۲۰۰۰ مشهدی رفیعی دارودرمانی در دامهای کوچک ( سگ ) ۱۵۶
۱۶۰۰ شایقی اصول نوین زنبورداری ۱۵۷
۲۲۰۰ تدین باکتری شناسی سل ۱۵۸
۶۰۰ بدیعی پرورش وبیماریهای خرگوش انقوره ۱۵۹
۲۱۰۰ مهندس کیانی ماشینهای دامپروری ۱۶۰
۹۵۰ قمریان راهنمای نگهداری و مراقبت از گربه ۱۶۱
۱۵۰۰ فرشچی نگهداری و پرورش مرغ عشق ۱۶۲
۴۰۰۰ ذوقی تکنیکهای بروسلوز در پزشکی و دامپزشکی ۱۶۳
۳۰۰۰ ذوقی زئونوزهای نوپدید و بازپدید ۱۶۴
۱۱۰۰ پناهنده بیماریهای غیرعفونی نشخوارکنندگان ۱۶۵
۱۰۰۰۰ افست آناتومی پاسکونی ۱۶۶
۱۰۰۰ شاهسوارانی پرروش طیور به زبان ساده ۱۶۷
۱۸۰۰ حسابی صنایع تبدیلی گاو و گاومیش ۱۶۸
۱۵۰۰ شفایی بیماریهای قابل انتقال بین حیوان وانسان ۱۶۹
۶۸۰۰ فاطمی فارماکولوژی جامع دامپزشکی ( گالینگور) ۱۷۰
۳۵۰۰ شریفی تغذیه اسب ۱۷۱
قیمت / تومان نویسنده عنوان کتاب سال انتشار ردیف
۲۷۰۰ کامیاب فرهنگ اصطلاحات علوم دامی ۱۷۲
۱۶۰۰ بلواسی راهنمای حشره شناسی و کنه شناسی دامپزشکی ۱۷۳
۱۵۰۰ نویدشاد احتیاجات انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان ۱۷۴
۴۰۰۰ صفامهر بیوشیمی عمومی ۱۷۵
۳۳۰۰ صفامهر جیره نویسی دام وطیور ۱۷۶
۳۵۰۰ صفامهر پرورش گوساله ۱۷۷
۲۸۰۰ ضمیری کنترل تولیدمثل ۱۷۸
۳۹۰۰ ضمیری فیزیولوژی دام ۱۷۹
۱۵۰۰ رفعتی راهنمای مراقبت از اسب
۲۲۰۰ دکتر سخا تغذیه گاو
۳۰۰۰ معافی راهنمای تولید مثل در سگ ( فحلی جفتگیری آبستنی زایمان
۱۸۰۰ امینی راهنمای سریع لوازم دامپزشکی
۷۵۰۰ d.c.BLOOD POCKET COMPANION TO VETERNARY MEDICINE
۵۰۰ صادقی آشنایی با پرورش میگو ۲۰۸
۲۰۰۰ سرافراز بیولوژی ماهیان خاویاری دریای خزر ۲۰۹
۴۰۰۰ فریدپاک تکثیرمصنوعی وپرورش ماهی های گرم آبی ۲۱۰
۴۰۰۰ دکتر اوحدی ینا بازرسی و بهداشت گوشت ۲۳۴
۲۶۰۰ مرادی راهنمای مصور بهداشت در صنایع غذایی ۲۳۵
۲۵۰۰ طباطبایی میکروبیولوژی گوشت و فراورده های گوشتی ۲۳۶
۱۵۰۰ فضل آرا اصول بهداشت در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ۲۳۷
۹۰۰ سحری شیمی واکنش های قهوه ای شدن در مواد غذایی ۲۳۸
۱۵۰۰ سحری ترکیبات ضد مغذی ۲۳۹
دکتر فخار راهنمای بیماریها دام وطیور ۲۶۰
سی دی های دامپزشکی ودامپروری

۲۰۰۰ فیلم تربیت سگ CD 262
۳۰۰۰ معرفی نژادهای سگ CD 263
۳۵۰۰ پرورش شترمرغ CD 264
۲۰۰۰ اطلس کامل بیماریهای گوسفند وبزCD 265
۲۰۰۰ اطلس نژادهای گوسفند وبزCD 266
۲۰۰۰ اطلس نژادهای اسب CD 267
۲۰۰۰ اطلس بیماریهای گاو CD 268
۲۰۰۰ اطلس بافت دامپزشکی CD 269
۲۰۰۰ اطلس رادیولوژی دامپزشکی CD 270
۲۰۰۰ اطلس هماتولوژی دامپزشکی CD 271
۲۰۰۰ اطلس کامل بیماریهای اسب ۲۷۲
تمام ۶۰۰۰ نرم افزار هوشمند تشخیص بیماریهای طیورCD 273
۲۵۰۰ اطلس کامل پاپسکوCD 274
۲۸۰۰ ذوقی پاتوژنز عفونتهای باکتریایی ۹۱
۴۰۰۰ قراگزلو حیوانات آزمایشگاهی (بیولوژی آناتومی کاربردوپاتولوژی ) ۹۲
۲۲۰۰ بویه مبانی اصلاح طیور کاربردی ۹۳
۱۹۰۰ راهنمای آزمایشهای تغذیه دام ۹۴
۲۰۰۰ حجازی اطلس استخوان شناسی مقایسه ای ۹۵
۱۸۰۰ آنفولانزای پرندگان با نگاه تخصصی به واکسن ۹۶
۴۰۰۰ مرجانی جراحی گوشتخواران ۹۸
۲۵۰۰ پاکدل هچ یا جوجه دراوری شترمرغ به زبان ساده ۹۹
۲۷۰۰ جلالی تکنولوژی پشم وپوست ۱۰۰
۹۰۰ خورشیدی از خوراک تا شیر با نگرش بر عملکرد شکمبه ۱۰۱
۲۵۰۰ ممقانی راهنمای جامع داروهای دامپزشکی ۱۰۲
۱۴۰۰ ابیانه قارچ شناسی و بیماریهای دامپزشکی ۱۰۳
۴۵۰۰ طلوعی بیماریهای پوستی اسب ۱۰۴
۲۲۰۰ مرادی چهره آزمایشگاهی بیماریهای اسب ۱۰۵
۲۴۰۰ ذوقی مقدمه ای بر فیزیولوژی حیوانی ۱۰۶
۳۰۰۰ اسلامی روشهای آزمایشگاهی بیماریهای کرمی ۱۰۷
۴۲۰۰ ابیانه قارچ شناسی عمومی دامپزشکی ۱۲۹
قیمت / تومان نویسنده عنوان کتاب سال انتشار ردیف
۱۳۰۰ شایق تاسیسات و تجهیزات واحدهای کشتارگاهی ۱۳۰
۲۶۰۰ زاغری پرورش مرغ مادر گوشتی ۱۳۱
۳۳۰۰ صالح پور مبانی دامپروری ۱۳۲
۱۷۵۰ فرشچی نگهداری تربیت وبیماریهای طوطی ۱۳۳
۱۵۰۰ فرشچی نگهداری تربیت و بیماریهای قناری ۱۳۴
۱۹۰۰ قمریان راهنمای تربیت سگ ۱۳۵
۱۳۰۰ شایق تست میکروبیولوژی دامپزشکی(کاردانی به کارشناسی) ۱۳۶
۱۷۰۰ شاهسوارانی پرورش گاوهای گوشتی ۱۳۷
۲۶۰۰ احمدی نژاد رفتارشناسی اسب ۱۳۸
۲۰۰۰ اطلس کامل بیماریهای طیورCD 261

توجه :‌برای مشاهده آخرین به روز رسانی کتاب ها با جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید

لیست کتب دامپزشکی فارسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لیست کتب دامپزشکی فارسی